Korttekster

Her finner du margtekstene fra læreboka. Alle kapitlene kommer etter hverandre.

Jødedom


Hellige tekster
Toraen og Mosebøkene er de samme tekstene.
Den jødiske Bibelen heter Tanakh.
Talmud er den muntlige loven.
Talmud forklarer teksten i Toraen.
Den eldste delen av Talmud heter Mishna.
Seinere ble flere kommentarer lagt til.
Jødenes bønnebok heter Siddur.


Lover og regler
Jødenes bud står i Toraen.
Spisereglene står i Toraen og Talmud.
Kjøtt må være slaktet på en bestemt måte.
Melk og kjøtt skal ikke komme i kontakt med hverandre.


Jødedom i Norge og i verden
Det er omtrent 14 millioner jøder i verden.
850 nordmenn er medlemmer av jødiske menigheter.
Noen jøder ser på Israel som hjemlandet sitt.
Israel er også ordet for det jødiske folket.

Reformjødedommen er en moderne retning i jødedommen.
Ortodoks jødedom er en mer konservativ retning.
I Europa ble jødene dårlig behandlet.
Alle jøder vet om noen som mistet livet i holocaust.