Korttekster

Her finner du margtekstene fra læreboka. Alle kapitlene kommer etter hverandre.

Islam

 

Koranen
Koranen ble til en bok ganske raskt.
Hadithene gjør det lettere å forstå Koranen.
Koranen er skrevet på arabisk.
Hvert kapittel har et navn.
Surene kommer fra Mekka eller fra Medina.

Den første suren heter åpningsbønnen.
Det er en ganske kort sure.
Åpningsbønnen er et ønske om å leve etter Guds vilje.
Enhetsbekjennelsen handler om at Gud er én.


Lover og regler
Guds lov heter sharia.
Sharia handler om alle sider ved livet.
Muslimer skal ikke vise seg nakne.
Mange muslimske kvinner går med skaut.
Sharia har regler for hva muslimer skal spise.
Halal er mat som er tillatt.
Svinekjøtt og alkohol er forbudt.


Islam i Norge og i verden
Det er to hovedretninger i islam.
I sunniislam er hadithene viktige.
Ali og Hussein er viktige personer i sjiaislam.
Ashura er minnedagen for Hussein.

Mange norske muslimer har bakgrunn fra Pakistan eller Bosnia.
De samles i ulike moskeer.
Norske muslimer er forskjellige.