Om forfatterne

Mari Ann Berg er utdannet adjunkt og er øvingslærer i barneskolen. Hun har bred undervisningserfaring fra hele grunnskolen.

Beate Børresen er magister i idéhistorie og førskolelektor ved Høgskolen i Oslo, avd. for lærerutdanning. Hun arbeider med RLE, hovedsakelig med området filosofi i skolen. For tiden jobber hun også i Utdanningsdirektoratet med dette feltet.

Peder Nustad har teologi hovedfag og pedagogikk og sosiologi i fagkretsen. Han har vært høyskolelektor i RLE og har undervist på alle RLE-fagets målområder. Han er nå undervisningsmedarbeider ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteters stilling i Norge.