Korttekster

Her finner du margtekstene fra læreboka. Alle kapitlene kommer etter hverandre. Du kan skrive ut tekstene hvis du vil! (Se under Vedlegg.)


Høytider og ulike menigheter

 

Kristne høytider
I Norge feirer mange jul.
Kristne feirer at Jesus ble født.
Fortellingen står i evangeliene.
Julen handler om at Gud er opptatt av menneskene.
På julaften spiser mange god mat og gir hverandre gaver.
Mange pynter med rød julepynt.
De gir hverandre gaver.

Bibelen forteller at Jesus ble tatt opp til himmelen.
Det feirer kristne på Kristi himmelfartsdag.
Pinsen handler om at disiplene fikk Den Hellige Ånd.
Det er kirkens fødselsdag.
Kristne feirer gudstjeneste sammen.


Menigheter i lokalmiljøet
De fleste i Norge er medlem av Den norske kirke.
Kristendommen har satt tydelige spor i Norge.
I Den norske kirke er det både kirker og bedehus.
Bedehusene tilhører organisasjoner som driver misjon.

Det bor 46 000 katolikker i Norge.
Paven er lederen for katolikkene.
Det bor 39 000 pinsevenner i Norge.
Pinsevenner får Den Hellige Ånd.
De vil leve slik Bibelen sier.