Korttekster

Her finner du margtekstene fra læreboka. Alle kapitlene kommer etter hverandre. Du kan skrive ut tekstene hvis du vil! (Se under Vedlegg.)


Kristen tro og etikk

Kristen tro
De kristne tror på Jesus.
Trosbekjennelsen sier hva kristen tro er.
Kristne sier den fram i gudstjenesten.
Keiser Konstantin ba biskopene lage en trosbekjennelse.
Trosbekjennelsen handler om Gud, Jesus og Den Hellige Ånd.
Kristne tror at disse tre er én og samme Gud.

Kristne tror at Gud har tenkt ut verden.
De tror at Gud har mer makt enn alle andre.
De kristne snakker til Gud som far.
Noen mener Gud kan være mor.

Kristus betyr Messias.
Messias er en frelser.
Jesus var et menneske.
Kristne tror også at han var Gud.
Jesus frelser menneskene, tror de.
Den Hellige Ånd hjelper de kristne.
De tror på et liv som skal vare evig.


Kristen etikk
Kristne følger ikke reglene i Det gamle testamente.
De følger likevel De ti bud.
Det dobbelte kjærlighetsbud står i Det nye testamente.
Kristne skal tilbe Gud og ta vare på andre mennesker.
De skal handle slik at mennesker får det bra.
Gjør mot andre det som du vil de skal gjøre mot deg.
Noen mener det fins spesielle regler for kristne.


Etiske problemer
Det er ikke lov å drepe, mener kristne.
I krig er det likevel lov.
Noen kristne mener at soldater heller ikke skal drepe.

Menneskene er skapt for å leve sammen.
Mange kristne mener det bare gjelder to mennesker med ulikt kjønn.

Kristne vil ta vare på andre mennesker.
Kristne organisasjoner hjelper fattige.
Noen kristne ønsker å være fattige selv.
Menneskene kan bruke naturen.
De skal ikke misbruke den.