Korttekster

Her finner du margtekstene fra læreboka. Alle kapitlene kommer etter hverandre. Du kan skrive ut tekstene hvis du vil! (Se under Vedlegg.)


Kirkehistorie

 

Opprør mot kirken i senmiddelalderen
I middelalderen fikk kirken mye makt.
Det var det noen som ikke likte.
Wycliffe ville at folk skulle lese Bibelen selv.
Kirken utnytter vanlige folk, sa Jan Hus.
Han holdt prekener på tsjekkisk.
Paven kastet Hus ut av kirken.
Han ble dømt til døden og brent.
Kirken i Tsjekkia gikk med på forslagene til Hus.

På 1500-tallet ble kirken delt.
Det kaller vi reformasjonen.
Martin Luther kritiserte paven.
Kirken kan ta feil, sa han.
Han oversatte Bibelen til tysk så folk kunne sjekke det han sa.
Mange fyrster støttet Luther.


Samisk religion
Samene hadde egne skikker og tradisjoner.
De fikk maten sin fra fiske, jakt og reindrift.
Naturen var full av makter.
Sarakka, Juksakka og Uksakka var nærmest menneskene.
Radien var hersker over himmel og jord.
Sarakka var viktig for gravide kvinner.
Saivo-folket holdt til under jorda.

Samene ofret til maktene.
Noaiden hadde spesiell kontakt med maktene.
Han kunne reise i maktenes verden og ordne opp i folks problemer.
Noaiden trommet på en runebomme.


Overgangen til kristendommen
I Norge ble kristendommen stor i middelalderen.
Seinere begynte kristne å misjonere blant samene.
Thomas von Westen ville overtale samene til å bli kristne.
Samene måtte la barna sine bli døpt.
Seinere gjorde læstadianismen kristendommen populær.
Læstadianerne brukte samisk i gudstjenesten.