Korttekster

Her finner du margtekstene fra læreboka. Alle kapitlene kommer etter hverandre. Du kan skrive ut tekstene hvis du vil! (Se under Vedlegg.)

David og Salomo
Før David hadde israelittene mange ledere.
David samlet dem i ett rike.
Forfatterne av Det gamle testamente likte David.
David vokste opp som gjeter.
David vant over Goliat.
Siden ble han konge.
David seiret over fiendene sine.
David forelsket seg i Batseba.
Han sørget for at mannen hennes ble drept.

Salomo ble konge etter David.
Han bygde et tempel.
Salomo var vis.

Profeten Jesaja
Profetene fortalte hva Gud sa.
Mange profeter var kritiske til kongen.
Profetene brukte vanskelige ord og bilder.
Jesaja var sint på israelittene.
De kristne mener at Jesaja snakket om Jesus.
Jesus ble straffet for at menneskene skulle ha fred.

Paulus
Vi kan lære om Paulus fra brevene han skrev.
Apostlenes gjerninger handler også om Paulus.
Paulus hadde gått lenge på skole.
Han var motstander av de kristne.
Så møtte han Jesus i et syn og ble en kristen.
Tro på Jesus, sa Paulus.

Paulus reiste langt for å fortelle om Jesus.
Han startet menigheter der han kom.
På reisene skrev han brev.
I Apostlenes gjerninger står det mer om reisene.