Korttekster

Her finner du margtekstene fra læreboka. Alle kapitlene kommer etter hverandre. Du kan skrive ut tekstene hvis du vil! (Se under Vedlegg.)


Etisk tenking

Hva bestemmer handlingene våre?

Alle mener at noe er rett, og at noe er galt.
Vi kan være uenige om hva som er rett og galt.
Vi har mange like regler, men vi forklarer dem forskjellig.
Mange viser til et menneskesyn.
Mange viser til menneskerettighetene.
Handlinger og etikk påvirker hverandre.
Tro og livssyn gir trygghet.


Aristoteles
Aristoteles var verdens første naturforsker.
Aristoteles var opptatt av etikk.
Lykke er både noe ytre og noe indre.
Vi blir gode gjennom å gjøre gode handlinger.
Staten kan gjøre innbyggerne gode gjennom gode lover.
Vi må ikke overdrive.
Vi må leve slik naturen har lagd oss.
Naturen har gjort mennesket til et sosialt vesen som kan tenke.

Vi ser opp til et forbilde.
Et forbilde som lykkes, gir oss håp.