Korttekster

Her finner du margtekstene fra læreboka. Alle kapitlene kommer etter hverandre. Du kan skrive ut tekstene hvis du vil! (Se under Vedlegg.)


Verdispørsmål

Hvem eier jorda?

Urbefolkningen og jordeierne er ofte uenige.
Jordeierne vil tjene penger.
Det går ut over naturen og de svakeste.
Folket i Finnmark ble undertrykt.
Finnmarksloven sier at de som bor der, skal bestemme.
Noen syns at Finnmarksloven er urettferdig.


Språk og kulturer kan dø ut
Alle barn har rett til opplæring på morsmålet sitt.
Menneskerettighetene handler om det som er viktig.
Det er viktig å ta vare på samisk språk og kultur.
Det blir gjort mye for at det samiske språket skal overleve.
Vi trenger kunnskap om samisk historie og kultur.