Korttekster

Her finner du margtekstene fra læreboka. Alle kapitlene kommer etter hverandre. Du kan skrive ut tekstene hvis du vil! (Se under Vedlegg.)


Kjønn og IKT

Like og ulike
Vi må velge hvordan vi vil leve sammen.
Arbeidsfordeling mellom kjønnene er vanlig.
Kvinner gjør mest husarbeid.
Kvinner tjener dårligere enn menn.
Jenter blir hindret.
Etikk handler om å gjøre noe med det som er urettferdig.

Mennesker blir tiltrukket av hverandre.
Det fins regler som sier hvordan vi skal leve sammen.
Seksualitet kan være vanskelig å snakke om.
Vi kan være heterofile, homofile eller bifile.
Hetero betyr ulik, homo betyr lik, og bi betyr to.
Homofile kaller seg homser og lesber.
Vi må behandle andre med respekt.
Vi må ikke bare tenke på egne følelser.


IKT skaper muligheter
IKT gjør det mulig å lagre og dele informasjon.
IKT gjør mange ting lettere og bedre.
Det blir bedre kontakt mellom myndighetene og innbyggerne.
IKT gir mange nye muligheter.
Det er lettere å uttrykke meningene sine.

IKT kan også føre til problemer.
Vi kan gjøre umoralske ting.
Vi kan drive med kriminalitet.
Det kan være vanskelig å vite hva som er sant.


IKT og etikk
Det er regler for hvordan vi bør oppføre oss på nettet.
Reglene hjelper oss med å bruke IKT på en god måte.
Vi må tenke på det vi gjør.
Vi må sjekke opplysningene vi finner.
Det er viktig å spørre om hjelp og si fra når noe er ekkelt.