Korttekster

Her finner du margtekstene fra læreboka. Alle kapitlene kommer etter hverandre. Du kan skrive ut tekstene hvis du vil! (Se under Vedlegg.)


Livssyn

Humanisme
Humanistene har kjempet for at folk skal kunne tenke selv og si det de mener.
Humanismen er kritisk til religion.
På 1800-tallet kjempet humanistene for demokratiet.
I Norge har humanistene kjempet mot statskirken.

Darwin skrev en av de viktigste bøkene på 1800-tallet.
Darwin forklarte hvordan dyr og mennesker hadde blitt til.
Mange mente at Darwin angrep Bibelen.
I dag mener de fleste at Darwin hadde rett.


Livssynshumanismen i Norge og i verden
Humanistene organiserte seg i foreninger på 1900-tallet.
I Norge arbeidet de for alternativ konfirmasjon og et eget livssynsfag.
Humanistene arbeider mot undertrykkelse av minoriteter.
Human-Etisk Forbund er opptatt av menneskerettighetene.
Human-Etisk Forbund har en organisasjon som arbeider i u-land.
HEF har vedtatt et eget manifest.