Korttekster

Her finner du margtekstene fra læreboka. Alle kapitlene kommer etter hverandre. Du kan skrive ut tekstene hvis du vil! (Se under Vedlegg.)


Ulike kalendere

Kalendere og tidsregning
Den vanlige kalenderen følger sola.
Månen bruker mellom 29 og 30 dager på å gå rundt jorda.
Høytidene flytter seg litt hvert år.
De kristne høytidene følger både måne- og solåret.

I vanlig tidsregning er år 0 for litt over 2000 år siden.
Jødisk tidsregning starter med at Gud skapte verden.
Muslimsk tidsregning starter med Muhammeds flukt.