Korttekster

Her finner du margtekstene fra læreboka. Alle kapitlene kommer etter hverandre. Du kan skrive ut tekstene hvis du vil! (Se under Vedlegg.)


Hinduisme

 

Livets regler: gjenfødelse og frelse
Et menneske som dør, blir født om igjen.
Noen får et dårligere liv, andre får et bedre liv.
Menneskene må gjøre det som er rett.
Hinduer skal ikke drepe.
Puja er en vei til frelse.


Hellige tekster
Veda er den eldste samlingen hellige tekster.
Seinere kom mange andre gudefortellinger til.
Bhagavadgita er en viktig tekst for hinduer.
Den handler om en soldat som ikke vil drepe.
Soldater skal drepe, forteller Krishna.


Høytider
Det er mange lokale fester i hinduismen.
Det er fester for de fleste gudene.
Divali er en fest for lyset.
Det er også en nyttårsfest.
Holi er en livlig fest.
Mange brenner bål.
Pongal er 14. januar.
Shivanatten er den natten Shiva giftet seg med Parvati.
Mange faster i tempelet.


Hinduismen i Norge og i verden
Det er mange måter å være hindu på.
Noen tilber Vishnu, andre Shiva.
India er hinduenes hellige land.
Det er annerledes å leve i andre land.
Mange norske hinduer kommer fra Sri Lanka.
Noen hinduer er inspirert av en guru.