Korttekster

Her finner du margtekstene fra læreboka. Alle kapitlene kommer etter hverandre. Du kan skrive ut tekstene hvis du vil! (Se under Vedlegg.)

De tre juvelene
Buddha og læren er to av de viktigste tingene i buddhismen.
Munkene og nonnene er den tredje av de viktigste tingene.
Den som vil bli buddhist, kan si fram de tre juvelene.

Leveregler og hellige tekster
En buddhist skal ikke lyve eller baktale andre.
Det er fem leveregler i buddhismen.
Det er forbudt å drepe.
Tipitaka er buddhistiske hellige tekster.

 

Buddhismen i Norge og i verden
Theravada er den eldste retningen i buddhismen.
Der er det tydelig skille mellom munker og lekfolk.
Mahayana er den største retningen.
Bodhisattvaene er viktige i mahayana.

I Tibet er det en egen form for buddhisme.
En lærer i Tibet blir kalt lama.
Zenbuddhismen prøver å få fram det gåtefulle.
Denne retningen fins i Kina og i Japan.

Vietnamesiske buddhister har bygd tempel på Lørenskog.
Norske buddhister har også bakgrunn fra andre land.