Korttekster

Her finner du margtekstene fra læreboka. Alle kapitlene kommer etter hverandre. Du kan skrive ut tekstene hvis du vil! (Se under Vedlegg.)

 

Jesus feirer påske i Jerusalem

Fra Galilea til Jerusalem
Jesus vokste opp i Nasaret.
Han reiste rundt og snakket med folk om Gud.
De som fulgte ham, ble kalt disipler.
Mange jøder feiret pesach i Jerusalem.
Jesus reiste også dit.

Palmesøndag
Evangeliene forteller om da Jesus kom til Jerusalem.
Mange ønsket Jesus velkommen.
Søndag før påske heter palmesøndag.

Skjærtorsdag
Jesus og disiplene hans holdt påskemåltid.
Da delte han ut brød og vin.
Det skjedde på skjærtorsdag.

 


Jesus blir korsfestet og blir levende igjen

Langfredag
Jesus ble tatt til fange.
Evangeliene forteller at overpresten ville straffe Jesus.
Romerne ville drepe Jesus.
Pilatus bestemte at Jesus skulle korsfestes.
Langfredag er minnedagen for at Jesus ble fanget, korsfestet og begravd.
De kristne tror at Jesus døde for menneskenes skyld.


Påskemorgen
Evangeliene forteller at Jesus sto opp fra graven.
De kristne tror at Gud er sterkere enn døden.
Mange kristne i dag tror at Jesus ble levende igjen.
De kristne feirer at Jesus ble levende igjen på 1. påskedag.


Den kristne påsken

Påsken
I påsken feirer de kristne alt nytt liv.
Hver dag minner om noe spesielt fra fortellingen om Jesus i Jerusalem.
De kristne tror at han ble levende igjen på påskemorgen.


Feiring hjemme og i kirken
Påskepynten er symbol på nytt liv.
Påskens farger er gult og hvitt.
På påskeaften spiser mange egg, marsipan og sjokolade.