Korttekster

Her finner du margtekstene fra læreboka. Alle kapitlene kommer etter hverandre. Du kan skrive ut tekstene hvis du vil! (Se under Vedlegg.)

Å finne fram i Bibelen

Bibelen, de kristnes hellige bok

Bibelen er en samling av forskjellige bøker.
Bøkene i Bibelen er veldig gamle.
Tekstene ble først skrevet ned på gresk og hebraisk.


Det gamle testamente

Det gamle testamente handler om Israelsfolkets historie.

Det nye testamente

Det nye testamente handler om Jesus og de første kristne.
I tekstene er det både fortellinger og brev.

Å slå opp i Bibelen

I Bibelteksten er det mange små tall.
Kapitler og vers gjør det lettere å finne fram i Bibelen.
Bøkene i Bibelen har spesielle forkortelser.