Korttekster

Her finner du margtekstene fra læreboka. Alle kapitlene kommer etter hverandre. Du kan skrive ut tekstene hvis du vil! (Se under Vedlegg.)

Moses


Moses i Bibelen
Det står om Moses i Mosebøkene.
Mange jøder og kristne mener at Moses levde for over 3000 år siden.
Både jødedommen, kristendommen og islam har fortellinger om Moses.


Moses blir Israelsfolkets leder
Gud snakket til Moses gjennom en brennende tornebusk.
Tornebusken viser at det er farlig å komme nær Gud.
Moses ledet Israelsfolket ut av Egypt.

I ørkenen
Israelsfolket gikk gjennom en ørken 40 år.
De tenkte ikke alltid på Gud.
Men Bibelen forteller at Gud tenkte på dem.
På Sinaifjellet talte Gud til Moses.
Moses fikk de ti bud av Gud.

De ti bud
Budene i kristendommen
I Mosebøkene er det mange bud.
Kristne mener at de ti bud er de viktigste.
De ti bud er viktige i jødedommen også.