Korttekster

Her finner du margtekstene fra læreboka. Alle kapitlene kommer etter hverandre. Du kan skrive ut tekstene hvis du vil! (Se under Vedlegg.)

 

Det er et mangfold i Norge

Vi er forskjellige
Folk lever på forskjellige måter fordi de har forskjellig bakgrunn.
De fleste i Norge snakker norsk og er kristne, men det fins mange andre grupper.
Samene er urfolk og en minoritet i Norge.
Det er fem nasjonale minoriteter i Norge.
Det fins også mange nye minoriteter.


Vi lever sammen
Det kan være vanskelig å leve sammen når man er forskjellig.
Men det er også bra at vi er forskjellige.
Det kan være skummelt at vi er helt forskjellige.
Alle mennesker har like rettigheter og skal ikke bli diskriminert.
Toleranse er å ikke diskriminere andre.
Vi må være sammen og bli kjent med hverandre.


Rasisme og antirasisme

Kjenne og respektere
Mange blir mobbet og har det vanskelig fordi de tilhører en minoritet.
Rasisme er brudd på menneskerettighetene.
Både staten og hver enkelt kan hindre rasisme.
Vi kan være modige og si ifra når vi ser at noen blir utsatt for rasisme.
Vi kan alltid si at rasisme er forbudt.