Korttekster

Her finner du margtekstene fra læreboka. Alle kapitlene kommer etter hverandre. Du kan skrive ut tekstene hvis du vil! (Se under Vedlegg.)

 

Hva er fattigdom?


To typer fattige
Det er vanskelig å definere fattigdom.
Det er forskjellige måter å være fattig på.
Fattigdom handler om å mangle noe.
I Norge er noen fattige uten å mangle mat.
Politikerne bestemmer regler for å avgjøre hvem som er fattige.
Den som bare har 1 dollar å leve for per dag, lever i nød.
I Norge er en familie som har mindre enn 230 000 kr per år, fattig.


Frihet fra krig og fattigdom


Krig mellom land og i samme land
Det er krig mange steder i verden.
Undertrykkelse gir også ufred.
Mange bruker våpen for å få makt.
Våpen blir også brukt for å oppnå frihet.
Krig fører til forferdelige lidelser.
Fattige land blir enda fattigere når det er krig der.
Hvis vi skal ha virkelig fred, må alle mennesker ha det de trenger.

Hvordan kan vi skape fred?