Korttekster

Her finner du margtekstene fra læreboka. Alle kapitlene kommer etter hverandre. Du kan skrive ut tekstene hvis du vil! (Se under Vedlegg.)

Hva er filosofi?

Filosofi er handling


Vi kan forstå bedre
Filosofi handler om å forstå hvordan ting henger sammen.
I filosofi er det viktig å stille spørsmål og finne svar.


Platon
Platon var en filosof som levde for 2500 år siden.
Han skrev historier for å finne ut om virkeligheten.
For å vite noe må vi tenke, sier Platon.
Å tenke er hardt arbeid som tar tid.


Menneskerettigheter

Menneskerettighetserklæringen


Et godt liv for alle
Menneskerettighetene ble vedtatt etter en verdenskrig.
FN ble stiftet for at det aldri skulle bli en så forferdelig krig igjen.
10. desember 1948 bestemte FN hva som er alle menneskers rettigheter.
FNs viktigste oppgave er å passe på at rettighetene skal gjelde for alle.


Samfunnet og familien
Rettighetene kan deles inn i to grupper.
De politiske rettighetene er eldst.
Artikkel 16 sier at familien er viktig, og at staten skal beskytte og hjelpe familier.


Hva er en familie?

Ulike familier
Det fins familier i alle samfunn.
I kjernefamilien bor mor, far og barn sammen.
I en storfamilie bor mange voksne og barn sammen.
Det fins mange slags familier i Norge.
I familien lærer vi å leve sammen med andre mennesker.
Det kan være vanskelig å leve i en familie.