Korttekster

Her finner du margtekstene fra læreboka. Alle kapitlene kommer etter hverandre. Du kan skrive ut tekstene hvis du vil! (Se under Vedlegg.)


Gjennom livet som humanetiker


Seremonier

De fleste vil markere når noe spesielt skjer i livet deres.
Human-Etisk Forbund har utviklet seremonier med et humanistisk livssyn.

Navnefest

Navnefesten feirer at et barn er født og har fått navn.
Det nye barnet blir feiret med musikk og taler.
Barnet kan også feires hjemme.
Barnet blir ikke medlem av Human-Etisk Forbund.

Konfirmasjon

Konfirmasjonen markerer at et barn er blitt stort nok til å bestemme mange ting selv.
Ungdommen må følge et kurs i etikk og livssyn.
Konfirmantene blir feiret med en høytidelig ungdomsfest.

Vigsel

En humanistisk vigsel legger vekt på likeverd, respekt og toleranse.
De som gifter seg, sier ja til at de vil leve sammen.

Gravferd

I en humanistisk gravferd minnes man den som er død.
Det er vanskelig å finne rom som ikke har religiøse symboler.
Det er mulig å spre asken etter en som er død ut i naturen.