Korttekster

Her finner du margtekstene fra læreboka. Alle kapitlene kommer etter hverandre. Du kan skrive ut tekstene hvis du vil! (Se under Vedlegg.)


Livsstadier og kaster


Kaster og klasser

Menneskene kan deles i fire klasser.
I India er klassene delt i mange forskjellige kaster.
Daliter er indere som ikke hører til noen kaste.


Livsstadier

De fire livsstadiene er elev,
… familieforsørger,
… skogboer
… og asket.
Kvinnene har tre livsstadier: jente, kone og enke.


Gjennom livet som hindu


Fødsel, barndom og ungdomstid

Hinduer feirer at et barn blir født.
Presten klipper barnets hår.
Noen gutter får en hellig tråd før ungdomstiden.
Jenter kan feire den første menstruasjonen.


Ekteskap og død

Bryllupet er overgangen til det andre stadiet.
Hinduer tror at sjelen blir født på ny.