Korttekster

Her finner du margtekstene fra læreboka. Alle kapitlene kommer etter hverandre. Du kan skrive ut tekstene hvis du vil! (Se under Vedlegg.)


Kristendommen i tidlig middelalder


Middelalderen
Middelalderen varte fra år 500 til år 1500.
Da hersket forskjellige konger og keisere i Europa.

Lekfolk, prester og munker
Kristendommen var viktig for alle.
Kirken fikk mye makt.
Prestene holdt gudstjenester.
Munker og nonner bodde i klostre.

Pave og keiser
Paven var kirkens øverste sjef.
Han fikk konger og riddere til å dra på korstog.
Korsfarerne erobret Jerusalem.
Mot slutten av middelalderen mistet paven mye makt.

 

Kristningen av Norge

Norge i middelalderen
I middelalderen snakket mange i Norge norrønt.
De norrøne folkene trodde på Odin, Tor og Frøya.

Kristendommen kommer til landet
Vikingene reiste til Europa og hørte om kristendommen.
De første kongene ville kristne Norge.

Olav den Hellige
Olav ble kristen i Europa.
Siden ble han konge i Norge.
Olav ble drept i slaget på Stiklestad i 1030.
Ved graven hans skjedde mange mirakler.
Biskopen bestemte at Olav var en helgen.
Olavs død gjorde kristendommen populær.

 

 

Den første kristendommen i Norge

Fortellinger knyttet til hvert sted
Kristendommen var den samme over hele landet.
Folk fortsatte å feire jul.
Mange mente at helgenene kunne hjelpe mennesker.

Hellige personer: helgener
Helgener er kristne helter.
Paven bestemte hvem som skulle bli helgen.
Hver helgen hadde sin minnedag.

Hellige ting: relikvier
Deler av kroppen til en helgen var hellige.
De hadde kraft fra Gud og beskyttet folk.

Hellige steder og pilegrimer
Den som besøkte et hellig sted, kunne bli frisk.
Mennesker som reiser til et hellig sted, kaller vi pilegrimer.
På Olsok var Nidaros full av pilegrimer.


Munker og nonner

Frans av Assisi og tiggermunkene
Frans ga bort alt han eide og ble munk.
Mange sluttet seg til Frans.
De ble kalt fransiskanere.
Paven bestemte at Frans var en helgen.

Den hellige Birgitta
Birgitta ville starte et kloster.
Klosterlederen skulle være kvinne.
Birgittas kloster ble startet etter at hun var død.

 


Gjennom livet som kristen

Dåp

Noen kristne døper barn, andre døper bare voksne.
Et barn som døpes, får vann på hodet.
Etter dåpen er det fest for barnet.
Den som blir døpt, blir ren idåpsvannet.

Konfirmasjon
I konfirmasjonstiden lærer de kristne om Gud og Jesus.
De som ikke er kristne, har konfirmasjon i rådhuset.

Ekteskapet
Mange kristne gifter seg i kirken.
De mener at menneskene skal leve sammen.

Døden
Kristne tror på et liv etter døden.
En prest leder begravelsen.
Kristne kan bli begravd eller kremert.
En gravstein viser hvor graven er.