Korttekster

Her finner du margtekstene fra læreboka. Alle kapitlene kommer etter hverandre. Du kan skrive ut tekstene hvis du vil! (Se under Vedlegg.)

 

Bare én jord

Jorda er den eneste planeten der det fins liv.
Vi kan bruke naturen på en god måte, men vi kan også ødelegge den.
Naturen tåler ikke alt.
Menneskene lever slik at vi forurenser og skader naturen.
Vi må leve på en måte som ikke ødelegger jorda.
Vi må bruke mer av ressurser som ikke blir brukt opp.
Små forandringer hos deg og meg blir store forandringer i verden.