Korttekster

Her finner du margtekstene fra læreboka. Alle kapitlene kommer etter hverandre. Du kan skrive ut tekstene hvis du vil! (Se under Vedlegg.)

 

Hva er fattigdom?

Fattigdom bryter med menneskerettighetene.
Det handler om å mangle penger.
Det handler også om å mangle helt nødvendige ting som noe å spise …
… og noe å drikke.
Mange fattige mangler et sted å bo.
Fattige får ofte ikke hjelp når de er syke.
Fattige barn må ofte arbeide i stedet for å gå på skolen.
Noen tror at fattige er dumme og late.
Det er sjelden fattige får være med på å bestemme.
Mange fattige lever i utrygghet.


Hva er rikdom?

Rike har penger.
Mange penger gir trygghet og makt.
Det er både bra og problematisk om alle blir rike.
Rike folk bruker og forurenser mer.
Må vi tenke på en ny måte?