Korttekster

Her finner du margtekstene fra læreboka. Alle kapitlene kommer etter hverandre. Du kan skrive ut tekstene hvis du vil! (Se under Vedlegg.)

 

HVA ER ETIKK?

Etikk handler om rett og galt

Vi mennesker kan gjøre både godt og vondt.
Etikken lærer oss om rett og galt.
Noen kaller etikk for moral.
Vi kan tenke, og vi kan snakke sammen om rett og galt.
Den gylne regel er en gammel regel.
Vi er enige om mange ting.
Vi er uenige også.
Sokrates fra Aten ville at folk skulle tenke selv.

 

FN OG MENNESKERETTIGHETENE

Menneskerettigheter

Alle mennesker er like verdifulle og har samme rettigheter.
De som styrer i et land, skal sikre alle innbyggerne deres rettigheter.
FN skrev ned rettighetene i Menneskerettighetserklæringen i 1948.
Rettighetene barn har, står i Barnekonvensjonen fra 1989.
Reglene i Barnekonvensjonen blir kalt artikler.
10. desember er festdagen for menneskerettighetene.
Hvis noen blir diskriminert, skal de få hjelp.
Samene får hjelp til å ta vare på språket sitt.
Det å diskriminere noen ut fra opprinnelse og utseende, kaller vi rasisme.