Korttekster

Her finner du margtekstene fra læreboka. Alle kapitlene kommer etter hverandre. Du kan skrive ut tekstene hvis du vil! (Se under Vedlegg.)

 

Bønn i Det nye testamente

Bønn er å snakke med Gud.
Kristne folder ofte hendene når de ber.
Noen bønner er skrevet ned på forhånd.
Jesus lærte disiplene å be Fadervår.
De kristne ber Fadervår i gudstjenesten.
Første del av Fadervår handler om Gud.
Andre del handler om menneskene.