Korttekster

Her finner du margtekstene fra læreboka. Alle kapitlene kommer etter hverandre. Du kan skrive ut tekstene hvis du vil! (Se under Vedlegg.)

 

Jesus i evangeliene

Jesus er hovedpersonen i Det nye testamente.
I Det nye testamente er det fire evangelier.
Evangeliene er oppkalt etter Matteus, Markus, Lukas og Johannes.
Evangeliene forteller om Jesus på en litt ulik måte.
Bibelen forteller ikke så mye om Jesus som barn.
Foreldrene hans het Maria og Josef.
De reiste til Betlehem. Der ble Jesus født.


Jesus som voksen

Jesus ble døpt av døperen Johannes.
Siden reiste Jesus rundt og holdt taler.
Vend om, for Guds rike er nær, sa han.
Mange likte det Jesus sa.
Disiplene fulgte ham for å lære mer.


Jesus gjør under

Jesus gjorde undere og mirakler.
Derfor sa mange at han hadde spesiell kontakt med Gud.
Jesus ga mennesker kontakt med Gud.
De kristne mener at Jesus kunne gjøre undere fordi han er Guds sønn.
Jesus gav menneskene mat.
Han vil at menneskene skal ha det godt.
På Jesu tid måtte mange blinde tigge.