Korttekster

Her finner du margtekstene fra læreboka. Alle kapitlene kommer etter hverandre. Du kan skrive ut tekstene hvis du vil! (Se under Vedlegg.)

Stamfedrene

Abraham er stamfar for jøder, kristne og muslimer.
I Bibelen står det også om Isak og Jakob.
Fortellingene om stamfedrene er svært gamle.


Abraham

Abraham dro til landet Gud hadde lovet ham.
Han reiste fra sted til sted.
Mange mennesker reiste i Abrahams følge.
Abraham giftet seg med Sara og Hagar.
Menn kunne ha flere koner.
Gud gjorde en avtale med Abraham.
Gud lovet å være med ham.
Abraham skulle omskjære alle menn og gutter.
Gud sa at Abraham skulle ofre Isak.
I siste øyeblikk ble Abraham stoppet.
Gud ville teste Abraham.
Gud ville ikke at Isak skulle dø.


Jacob

Isak var far til Esau og Jakob.
Isak velsignet Jakob.
Derfor skulle Jakob overta etter faren.
Jakob var valgt av Gud.
Jakob hadde en drøm.
Gud snakket til ham i drømmen.
Jakob dro til Laban.
Hos Laban giftet han seg og fikk familie.
Jakob kjempet mot en fremmed mann.
Mannen sa at Jakob skulle hete Israel.
Israel er navnet på både Jakob, etterkommerne hans og et land i Midtøsten.