Korttekster

Her finner du margtekstene fra læreboka. Alle kapitlene kommer etter hverandre. Du kan skrive ut tekstene hvis du vil! (se under VEDLEGG)

Hva er et livssyn?

Et livssyn gir svar på hva et godt liv er.
Humanisme er et livssyn der det ikke er noen gud som bestemmer.


Humanisme

Mennesker føler og tenker.
Mennesker kan forstå og ta ansvar selv.
De trenger ikke hellige skrifter for å vite hva som er rett.
Livet er det viktigste, og menneskene må passe på naturen.
Menneskene må lage nye regler når samfunnet forandrer seg.


Hvordan vet vi hva som er bra?

Gjensidighetsprinsippet er viktig for humanister.
Alle kan tenke på hvordan noe er godt eller vondt for en selv.
Hvis en handling fører til noe godt, så er den god.
Det viktigste for et godt liv er skrevet ned i menneskerettighetene.