Korttekster

Her finner du margtekstene fra læreboka. Alle kapitlene kommer etter hverandre. Du kan skrive ut tekstene hvis du vil! (Se under Vedlegg.)

Gudene i hinduismen

I hinduismen er det mange guder.
Gudene er egentlig én Gud.
Noen hinduer tilber Vishnu, andre Shiva.
Shiva er fryktelig sterk.
Sønnene hans heter Ganesha og Murugan.
Gudene har kjennetegn for at vi skal vite hvem det er.


Tilbedelse av gud

I tempelet er det statuer av gudene.
Den som ser en gud i øynene, får kontakt med guden.
I India er templene bygd etter en bestemt plan.
I Norge brukes ulike rom som templer.
På alteret står statuer og bilder av guder.
Alle hinduer har en favorittgud.
Når hinduene ber foran alteret, kalles det puja.
Den som skal be, må være ren.
Gudestatuene får mat og andre gaver.