Korttekster

Her finner du margtekstene fra læreboka. Alle kapitlene kommer etter hverandre. Du kan skrive ut tekstene hvis du vil! (Se under Vedlegg.)

Buddhas lære

Siddhartha Gautama er den mest kjente buddhaen.
Da Siddhartha skjønte hvordan alt henger sammen, ble han en buddha.
Siddhartha viste hvordan menneskene skal komme bort fra det som er vondt.
Nirvana er en slags frelse.
Menneskene lever mange liv.
Siddhartha er ikke den eneste buddhaen.
Buddha er ikke en gud.


Tilbedelse hjemme og i tempelet

Buddhister tilber Buddha.
Den som tilber, kan ofre blomster og røkelse.
Mange buddhister har et alter hjemme.
Meditasjon er øvelse i å konsentrere seg.
Meditasjon er viktig i buddhismen.
I templene er det statuer av Buddha.
Munkene bor i templene.
Relikviene ligger i en stupa.