Korttekster

Her finner du margtekstene fra læreboka. Alle kapitlene kommer etter hverandre. Du kan skrive ut tekstene hvis du vil! (Se under Vedlegg.)

Jødedom

Jødene feirer sabbat
Jødenes hviledag heter sabbat.
Da feirer jødene at Gud skapte verden.
Sabbaten har mange regler.
På sabbaten spiser jødene god mat.
I synagogen holder jødene gudstjeneste.
Det er mennenes oppgave å holde gudstjenester.
Foran i synagogen er det et skap med Tora-rullene i.