Korttekster

Her finner du margtekstene fra læreboka. Alle kapitlene kommer etter hverandre. Du kan skrive ut tekstene hvis du vil! (Se under Vedlegg.)

Islams første søyle

Muslimer tror at det bare fins en Gud.
Trosbekjennelsen forteller om Gud.
Gud vil at menneskene skal følge hans vilje.
De fem søylene er regler Gud har gitt.
Gud snakket til Muhammed.
Muhammed er den viktigste profeten.


Bønn, avgift, faste og reisen til Mekka

Fredag er muslimenes hellige dag.
Mange muslimer ber fem bønner hver dag.
Faste bevegelser hører med til bønnen.
Muslimene ber mot Mekka.
Mange muslimer gir penger til de fattige.
Ramadan er fastemåneden.
Gud vil at menneskene skal faste.
I ramadan fikk Muhammed et budskap fra Gud.
Etter fasten er det en stor fest som heter id al-fitr.
Mekka er den viktigste byen i islam.
Mange pilegrimer reiser dit.
I Mekka feirer muslimene en stor fest som heter id al-adha.


I Moskeen

En moské er et bønnehus.
Mange ber i moskeen på fredag.
Mange barn går på koranskole der.
I moskeen er det et eget rom for kvinner.
På gulvet i moskeen er det tepper.
Den ene veggen viser retningen mot Mekka.
Veggene kan være ensfargede eller mønstrete.
En imam leder bønnen.

Vedlegg