Korttekster

Her finner du margtekstene fra elevboka. Alle kapitlene kommer etter hverandre. Du kan skrive ut tekstene hvis du vil! (Se under Vedlegg.)

Kristendommens begynnelse

Romerne hersket rundt Middelhavet.
Jerusalem var jødenes hovedstad.
De kristne trodde at Jesus var Guds sønn.


Kristendommen blir egen religion

Mange jøder i Romerriket ble kristne.
Paulus fortalte om Jesus til folk som ikke var jøder.
Jakob mente at bare jøder kunne bli kristne.
Paulus fortsatte å fortelle alle om Jesus.
Romerne ødela tempelet i Jerusalem i år 70.
Siden ble det vanskeligere å være jøde.
Menigheten i Roma ble sentrum for kristendommen.
En biskop ble leder for alle menighetene i Roma.


Livet til de kristne

Mange forskjellige folk ble kristne.
De kristne tok vare på hverandre.
I menighetene var det mange kvinner.
Noen mente at kvinnene ikke skulle bestemme.
I begynnelsen fikk ikke soldater lov til å bli kristne.
De kristne hadde samlingen sin på søndag.
De delte brød og vin til minne om Jesus.
De leste i skriftene, bad og sang sammen.
Minnemåltidet blir kalt nattverd.
De samlet seg hjemme hos kristne med god plass.
De som ble døpt, kunne få nattverd.
De kristne feiret påske og pinse.
Siden begynte de å feire jul.
Kristne ledere brukte hvite kjortler og kapper med vakre broderier.


Kunst i katakombene

I Roma gravde de kristne huler under jorda.
De gravla de døde i disse katakombene.
Malerier i katakombene forteller om bibelhistorien.
Det er bilder av Daniel i løvehulen og Jona i fiskens buk.
Her er det også bilder av mennesker som spiser sammen.


Forfølgelser

Romerne styrte med hard hånd og forfulgte de kristne.
Keiser Nero sa at de kristne hadde satt Roma i brann.
Noen ganger ble de kristne forfulgt av vanlige folk.
En kristen som ble drept, ble en martyr.
Keiser Decius ville utrydde kristendommen.
Mange kristne ble drept.
De kristne opplevde store forfølgelser.
Men kristendommen var sterk og kunne ikke utryddes.


Konstantin og statskirken

Konstantin ble keiser i Romerriket.
Da fikk alle ha den religionen de ville.
Konstantin bygde mange flotte kirker.
Han samlet de kristne lederne i Nikea i 325.
En ny keiser bestemte at alle måtte være kristne.
Kristendommen spredte seg til hele Europa.


Klosterliv

En eremitt er en eneboer.
Eremittene og asketene levde enkle liv og bad til Gud.
Munkene og nonnene bodde i kloster.